СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА ДІЛЯЬНІСТЬ"
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА", "ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"